SAMIČKY PŘINÁŠEJÍ ZPĚV

Proč chovatelé říkají: "Samička přináší zpěv"?

Bryan Chin, poprvé publikováno v dopisu amerických chovatelů, červenec 1997

Chovatele Amerických zpěvných kanárů, kteří prohlašují že : "Samička přináší zpěv", mluví často ze svých vlastních zkušeností. Začátečník by tomuto tvrzení mohl porozumět tak, že nezáleží na tom, jaký sameček se použije. Kanáří samec má určitě stejný podíl na úspěšném chovném programu. Jestliže samec nese dobré tony a písně, určitě nese dobré genetické vlastnosti a má vliv na výsledek šlechtění. Proč tedy není výsledek vždycky dobrý, když použijeme našeho nejlepšího samečka? Musí to být samička, která nese zpěv.

Pochopení pojmu znamená, že kanáří samička přispívá stejným dílem dědičných vloh, které mají vliv na zpěv. Jestliže ona nese špatné vlohy pro zpěv, projeví se to na jejím synovi. Samička je pro nás záhadou, protože vždy použijeme našeho nejlepšího samečka a divíme se, proč výsledky nejsou vždy takové, jak jsme mysleli. Jediná skutečně jistá cesta by bylo, poslechnout si jaký druh zpěvu nese, ale bohužel samičí hormonální vybavení jí nedovoluje rozvinout vlohy ke zpěvu jako sameček. Někteří zkouší využít volání, kterým na sebe upozorňuje. Toto volání vám může poskytnout údaje o jejím hlase a okruhu možností, třebaže variabilita a kvalita zpěvu není zřejmá.

Výběr sester vynikajících samečků je nejběžnější metoda, ale není zde žádná záruka. Uveďme si příklad, kdy samička měla dvě snůšky, byla pářena se stejným samcem a konečný výsledek byl 4 samci a 4 samice a pouze jeden samec ze čtyř byl dobrý. Jisté je, že jenom jedna ze čtyř samiček ponese správné vlohy pro produkci vysokého procenta dobrých samců. Další tři samičky mohou produkovat nějaké dobré samečky, protože jejich otec byl dobrý zpěvák, ale pravděpodobnost je menší. Samička, která produkuje velké procento dobrých samců bude více než pravděpodobně produkovat kvalitní samičky do chovu. A proto je tak nebezpečné používat do chovu jen jednu samici z hnízdění. Lepší je použít všechny sestry samečka dobrého zpěváka, ledaže váš kmen je tak čistý, že na tom nezáleží.

Výše uvedené je zjednodušený způsob, jak vysvětlit, o co jde z genetického pohledu. Existuje mnoho faktorů, které mají vliv na zpěv, např. stavba hrdla, schopnost učení se zpěvu a instinkt po svobodě. Vezměme si např. samce, který nese všechny tři uvedené faktory, za předpokladu, že je jeden recesivní gen pro každou vlohu a každý z těchto genů je na jiném chromozomu. Tyto recesivní geny jsou znaky, které jsou žádoucí, aby ze samce udělaly šampiona na soutěži.(Geny jsou recesivní k vlohám ve vašem chovu nebo mohou být ko-dominantní.) Koupíte tohoto samce a křížíte ho s vaší linií, která nenese tyto vlohy. První křížení zlepší vaši linii, ale potomci nejsou tak dobří jako zakoupený samec. Budete křížit bratra se sestrou z tohoto spojení. Statisticky bude pravděpodobnost 8 na druhou ku jedné nebo-li 64 ku 1, že dostanete samce blízkého tomu, co jste koupili. Ve skutečnosti je zde pravděpodobně mnohem více genu, které mají vliv na zpěv a mohou pravděpodobnost dokonce zhoršit. Pokud se zamyslíte nad pestrostí ve vaší rodině, snadněji pochopíte tuto složitost. Lidské vajíčko nebo spermie mají 23 párů chromozomů (každý nese stovky genů) a kanáři nejsou od toho příliš vzdáleni, mají 21 párů chromozomů.A proto chytrý chovatel páří samce, kterého koupil, zpět na dcery , které nesou polovinu jeho vloh. To by mohlo snížit náhodu z 64:1 na 8 : 1. Taková náhoda, jako 64:1 může vysvětlit, proč samička může produkovat dobré samce jeden rok a příští rok špatné. Pravděpodobnost je někdy s ní, jindy proti ní nebo někde mezi. Vaši pravděpodobnost můžete zlepšit tím, že budete pářit jen kvalitní samce z vaší linie a každý rok používat samičky z toho narozené. Pokud křížíte směrem ke zpěvu, který je žádoucí, množství genů se zmenšuje a zlepšuje vám pravděpodobnost. Někteří z nás už mají kvalitní linie ptáků, ale koupit ptáka za účelem přinesení jeho vloh do naší stávající linie je snadnější než je tam udržet.