DEVADESÁTIBODOVÍ ZPĚVNÍ KANÁŘI

Občas se setkávám s názory některých chovatelů, ale i posuzovatelů barevných kanárů, že není dobré, když posuzovatelé zpěvných kanárů neváhají přiznat kanáru při posuzování, i když si to zaslouží, plný počet, to je 90 bodů.

Tento názor zastávají i posuzovatelé jiných odborností, kde je bodová stupnice do sta bodů s poukazem na skutečnost, že plný počet bodů, tj. 100 bodů, ještě žádné zvíře (králík, holub) v celé dlouhé historii nezískalo. Aby však byl pochopen systém hodnocení zpěvu u zpěvných kanárů,je v prvé řadě nutné se seznámit s bodovací listinou pro zpěvné kanáry. Zde je uvedeno, že túry cenné se skládají z duté role; dále jen DR, basové role, dále jen BR, dutého zvonku, dále jen DZ, píšťaly, dále je Pí, hukotu, dále jen Hu, tlukotu, dále jen Tl a zvonkových túr, dále jen Zt. Túry cenné se dále děli v trojdílnosti za a) na túry hlavní, DR, BR a klokot. Za b) na túry střední, DZ, Pí, Hu a Tl a konečně za c) ZT, kterými jsou zvonek rovný, a zvonek rolovaný. Základní túry v písni kanára tedy DR, BR, DZ a Pí. Tyto túry kromě klokotu musí mít každý kvalitní kanár dutopěvec, protože se podle součtů bodů v základních túrách připočítávají body za přednes. Plný počet bodů za přednes, to je 9, dostane jen ten kanár, který v základních túrách vyzpívá 72 a více bodů.

A teď pozor. Sečteme-li maximální počty bodů v základních túrách, to znamená DR - 27 bodů, BR - 27 bodů, DZ bodů a Pí - 18 bodů, dostaneme výsledek- 90 bodů. Mohu ujistit vážené pochybovače o regulérnosti bodování zpěvných kanárů, že takto bodován v celé své dlouhé historii ještě žádný nebyl.

Máme-li kanára, který je hodnocen DR - 22, BR - 21, DZ - 17, Pí - 17, Tl - 2, ZT - 2 a přednes 9 bodů, máme sice 90-ti bodového kanára, ale musíme otevřeně říci, že žádná špička to není. Především 21 bodů za BR, nic moc DR-20, DZ-17, Pí-17, Hu-3, T1-1, ZT-2 a přednes 9 bodů. Kanár i tady je 90-ti bodový ale kvalita DR a BR průměr.

Samozřejmě, dnes jsou i u nás v našich chovech špičkoví kanáři, kteří dělají radost nejen nám chovatelům, ale i náhodným návštěvníkům při demonstracích na našich soutěžích.

Jak je tedy takový kanár bodován. Získá-li zpěvný kanár v základních a vedlejších túrách více jak 81 musí mu být snižován přednes, celkový součet bodů nebyl více jak protože jak jsme si už řekli, více jak 90 bodů nemůže žádný zpěvný kanár při hodnocení dostat. Proto se tedy zjednodušeně dá říci, že skutečně špičkového kanára poznáme podle toho, kolik bodů má za přednes. Příklad. DR-24, BR-24, DZ-18, Pí-18, Hu-1, ZT 2 a přednes tedy jen 2 body = 90 bodů. Takový kanár by při bodování do 100 bodů dostal 96 a 97 bodů. Tady ovšem musí nutně každého, kdo nerozumí hodnocení zpěvných kanárů, napadnout, proč se zpěvní kanáři tedy nehodnotí do sta bodů?

Musím přiznat, že takové, ale i podobné novátorské aktivity se čas od času objevují nejen u nás, ale svého času i u našich sousedů v bývalé NDR. K těmto počinům lze říci je to, že systém bodování zpěvných kanárů je nejen dokonale promyšlen, protože se po desítky let vyvíjel synchronně s tím, jak se vyvíjel, usměrňoval a zkvalitňoval zpěv Harckého dutopěvce. Harcký kanár, (Der Harzer Roller) má dnes především bezmála více jak 200 letou historii, zpěvní kanáři jsou nejstarším čistokrevným ptačím druhem, chovaným v klecích. A i systém hodnocení zpěvných kanárů má svoji historii a tradici a podle mého, tradice by se měly ctít, a ne od nich bezmyšlenkovitě odcházet!

Aby byli návštěvníci na soutěžích zpěvných kanárů dokonale informováni o zpěvných kvalitách toho kterého kanára, přistoupili pořadatelé mistrovských soutěží v posledních letech k podrobnému rozboru bodových hodnot každého kanára a tyto hodnoty jsou uvedeny v průvodci každé mistrovské soutěže. Z těchto důvodů i některé základní organizace chovatelů zpěvných kanárů otiskují do svých katalogů oceňovací listiny každé kolekce, aby tak každý návštěvník místní soutěže měl dokonalý přehled a byl podrobně informován o zpěvných hodnotách každého vystaveného kanára.

Problematika zpěvu u zpěvných kanárů, která se na prvý pohled zdá velmi složitou a těžko k pochopení, patrně brání většímu zájmu o chov těchto jedinečných ptáků.

Začínající chovatelé a zájemci o chov ptáků v klecích se zřejmě cítí zaskočeni právě složitostí zpěvu a raději volí chovatelské odbornosti snadnější a na prvý pohled atraktivnější, kde se dá předpokládat, že se úspěch dostaví dříve a bez větší námahy.

Naučit se rozpoznávat kvality zpěvu u zpěvných kanárů však není vůbec tak složité a těžké, jak se traduje a jak to na první pohled vypadá, chce to jen čas a samozřejmě trpělivost. Nenechat se odradit počátečními neúspěchy prospěje v budoucnu nejen chovateli samotnému, ale především tomuto starobylému, ale bezesporu zajímavému chovatelskému směru, jakým chov zpěvných kanárů skutečně je.

Kdo ze začínajících chovatelů však bude mít vůli a trpělivost proniknout do všech spletitostí a tajů této chovatelské odbornosti, tomu se chov zpěvných kanárů nestane jen chvilkovou zábavou, ale koníčkem a zálibou na celý život.

Jsem si vědom toho, že většímu rozšíření a zájmu o chov zpěvných kanárů brání i citelný nedostatek odborné literatury, ale v každé základní organizaci chovatelů zpěvných kanárů je dostatek zkušených chovatelů, ochotných každému začínajícímu chovateli být nápomocen nejen radou, ale i skutkem.

Závěrem bych chtěl upozornit na nový vzorník zpěvných kanárů, který vyšel loňského roku nákladem jen 500 kusů a který je ještě k dostání na ÚOK chovatelů zpěvných kanárů u paní Ing. Elišky Stejskalové.

Karel Vavřena - Ústí n. Labem bří. Čapků 506, 2002