S76

Počas doby podávania prípravku S76 odstráňte všetky ostatné zdroje vody, vrátane zeleniny, ovocia a zeleného kŕmenia .

P r e d   p o u ž i t í m   P R E T R E P A Ť  !!!

Dávkovanie do pitnej vody:  Kanáriky a malé spevavce: 2.5 ml z S76 do 1 litra pitnej vody 

Andulky a papagáje: l ml do 200 ml pitnej vody.

Doba podávania: 2 dni v týždni po dobu 3 týždňov ( roztoče vo vzdušných vakoch a červené roztoče). 

V pitnej vode je prípravok aktívny len 7-8 hodín !!! V krvnom obehu vtákov je prípravok aktívny 24-48 hod.

Pre dobrý účinok je potrebné naraz preliečiť celý chov. Vykonať následnú dezinfekciu chovného zariadenia.

Na kúpanie: 1 čajová lyžička na 2 l vody.

Individuálna liečba- liečenie jedného vtáka( v prípade zakúpenia...) roztoče vo vzdušných vakoch:  Vtáka umiestniť do karanténnej klietky. Podávať jednu kvapku S76 na holú kožu na krku každý deň po dobu 5 dní.

Vápenka: potierať postihnuté miesta raz týždenne po dobu 6 až 8 týždňov

Účinok- indikácie:  - S76 zabíja červené roztoče, roztoče vo vzdušných vakoch a dýchacej sústave (Sternostoma tracheacolum), parazity- roztoče v perí, krvné parazity (Microfilaria), oblé červy, vápenka. Je účinný v liečbe Acuario spp. 

Nezaberá na pásomnice!!!

S76 môže byť použitý v ktorejkoľvek fáze životného cyklu vtákov. Pri dodržaní dávkovania nepoškodzuje zdravie a plodnosť dospelých vtákov, mláďat a nemá vplyv na oplodnenosť znášky. 

Pri extrémne masívnom premnožení roztočov vo vzdušných vakoch vtákov môže prísť k úhynu vtákov po 2-7 dňoch od podania prípravku v dôsledku udusenia, vyplývajúceho z nahromadenia mŕtvych roztočov v dýchacej sústave vtákov. Ak je podozrenie, že sú u vtákov masívne premnožené roztoče a mohla by po ich uhynutí hroziť sekundárna bakteriálna infekcia.

Aktívne zložky: ivermektín 0,8 g / 1 & slippery Elm

- See more at: https://www.gouldianfinches.eu/sk/forum/veterina/s76-zpusob-podani-341/#sthash.a2b8hh3l.dpuf