Pozor TEFLON !!!

POZOR TEFLON!
Na základě vlastní bolestné zkušenosti si dovoluji upozornit čtenáře Fauny na jedno možné riziko při chovu exotického ptactva. Riziko, o kterém se málo ví a které je přitom celosvětovým problémem.
Vlastnil jsem více jak 12 let amazoňana modročelého (Amazona aestiva). Jednalo se o člena rodiny, někteří si možná vzpomenete i na jeho opakovaná vystoupení v prakticky všech vysíláních televize v ČR. Ptáka jsem dostal od obchodníka se zvířaty, který tehdy dostal zvíře evidentně mladé, s "černým okem", ale ve velmi špatném zdravotním stavu. Protože věděl o mé touze vlastnit amazoňana, nabídl mi tehdy, abych si pro ptáka přijel, u něj že s jistotou zahyne - platil jsem zhruba třetinu tehdejší ceny tohoto druhu. Domluvili jsme se i na tom, že pokud pták do 2 týdnů zahyne, dostanu celou sumu zpět. Karel - to bylo jediné slovo, které uměl už na začátku našeho vztahu vyslovovat - byl tehdy v tak špatném stavu, že padal z bidélka, sám se neuměl dokonale nakrmit. Nebyly ještě na trhu směsi na dokrmení ptačích mláďat a tak jsem jej dokrmoval kašemi pro kojence… Zůstal také po celý život poněkud drobnější, než jiní ptáci svého druhu, ač byl jinak po celý život ve skvělé kondici. A jako by si zapamatoval své strádání: získal jsem v něm toho nejlepšího kamaráda, oddaného více než třeba pes. S mým příchodem domů byl vždy vypuštěn ze své rozměrné klece, kterou obýval. Celý den mi pak proseděl na rameni, šťastně si žvatlal (znal nakonec více jak 60 slov). Snad i proto, že se jednalo o samičku, které už ale zůstalo jméno Karel, přilnul způsobem, pro který jsou amazoňani oblíbeni všemi chovateli. Pro svou dokonalou krotkost a jistou "profesionalitu" se stal hvězdou televizního vysílání. Přítel Rudolf Křešťan mu věnoval i fejeton. Byl miláčkem dětí sousedů i všech návštěv (i když ty neměl vždy až tak moc rád, neboť měl pocit, že mu berou jeho pána). Vždy v dokonalé kondici, úhledném opeření s nádhernými barvami. Se mnou měl jistě šťastný život, s velkými dávkami ovoce a zeleniny, směsmi zrní, které jsem mu sám míchal. V létě velkou část života trávil na terase plné slunce, miloval koupele ve vodě z rozprašovače.
Už to není. Před několika měsíci jsem si zakoupil teflonovou remosku. Již předtím jsem měl starou kovovou a jako rozvedený samostatně žijící muž jsem s ní byl navýsost spokojen. Jednoduchost přípravy pokrmů a jejich kvalita mne přesvědčily k tomu, abych si tedy pořídil i inovovanou verzi s teflonovým povlakem.
V polovině září jsem si na ní připravoval kuře. Vše bylo jako obyčejně, zapnul jsem remosku, vložil pokrm, okořenil a celkem si již více o nic nestaral. Jedinou výjimečnou věcí bylo, že jsem neměl, jako obvykle, doširoka otevřené dveře z obytné kuchyně na venkovní terasu, což jinak dělám prakticky celoročně. Venku však ten den pršelo a bylo větrno a tak byly dveře uzavřeny a kuchyň byla minimálně ventilována. Pracoval jsem na notebooku a náhle se mi koutkem oka zdálo, že se s papouškem děje něco nenormálního - seděl jako obvykle ve večerním čase na bidle nad otevřenou klecí. Zvedl jsem se od stolu a než jsem ke kleci došel, padl pták na její dno. Zde pak během pěti sekund za příznaků akutní dechové nedostatečnosti zahynul. Skutečně to bylo takto bleskové. Rychlost otravy a smrti ptáka byla až děsivá. Napadlo mě okamžitě, zda nejde o nějakou intoxikaci a tak jsem jej vynesl ven, ale veškerá pomoc byla marná. Ještě týž večer jsem kontaktoval kolegy chovatele a veterinární lékaře a ti mne záhy přivedli na diagnózu intoxikace párami z teflonu.
Ptáci jsou na výpary této substance skutečně extrémně přecitlivělí. Připomíná to trochu kanárky ve starých dolech, kteří umírali již při, pro člověka ještě netoxických, dávkách jedovatých plynů v ovzduší.
Na internetu jsem pod zadáním "teflon" a "ptáci" nalezl na 26000 (čtete správně, dvacet šest tisíc) sdělení o této problematice. Většina z nich psána stejně postiženými chovateli, kteří bez sebemenšího varování přišli o své ptáky. Hezký souborný článek je v češtině v časopise "Papoušci" č. 1 z roku 2002 od přítele P. Zemana. Škoda, že mi tehdy neutkvěl v paměti!
Velice nepříjemné je, že na tuto možno toxicitu teflonu výrobce remosky prakticky neupozorňuje. Přitom již i v našem státě nejsem prvým postiženým. I pitvající veterinář (který potvrdil diagnózu akutní otravy párami z teflonu podle typického pitevního nálezu překrvených cest dýchacích a extrémního překrvení plic) mi sdělil, že můj amazoňan není zdaleka prvním, jím pitvaným ptákem s touto otravou.
Vzhledem k tomu, že pracuji jako lékař, přišlo mi docela podivné, že se o této otravě více neví ve veřejnosti. Vždyť i u oněch zmiňovaných kanárků v dolech a chemičkách se využívalo toho, že reagovali na dávky pro člověka ještě netoxické, ale s potencí při kumulaci otravy i lidské. Stálo by proto jistě za pozornost věnovat se této problematice i z hlediska možných rizik lidského uživatele teflonu. Zajímavé v tomto ohledu bylo, že na Státním zdravotním ústavu, kam jsem se obrátil, již o této problematice věděli a byli na ni v minulosti chovatelem intoxikovaného ptáka upozorněni. Údajně se tím tehdy také zabývali z důvodu podání podnětů Společnosti na ochranu spotřebitele (SOS)… Dostalo se mi slibu, že se nyní budou možným toxickým vlivem par teflonu věnovat intenzivněji, a to i ve smyslu aktuálních testů na toxicitu této tolik rozšířené látky v průmyslu i v domácnostech.
Pevně věřím, že snad bude následovat nějaký smysluplný výstup a třeba i nalezení řešení ve smyslu větší stability teflonu při zahřívání či jiného opatření. A snad to i zachrání další zvířecí životy, možná následně prospěje i z hlediska potencionálního negativního účinku na zdraví lidské.
Mému amazoňanovi se však již život nevrátí. Vás, chovatele v Čechách, proto důrazně varuji před používáním teflonových výrobků v místnosti, kde ptáky chováte nebo i jinak poblíž ptactva. V Anglii je popsán případ hromadného úmrtí volně žijících ptáků i ptáků z chovu při natírání a následném tepelném opracování plechů ve výrobě - celkem zde uhynulo na 100 ptáků.
A snad se i zamysleme nad užíváním tohoto materiálu v domácnosti…

MUDr. Miroslav Procházka

 

Výpary z teflonového nádobí zabíjejí exotické papoušky

Lenka Farská si našla nové mazlíčky. Dnes doufá, že se jí podaří na problém s teflony upozornit drobné chovatele.

JABLONEC NAD NISOU - Dvacet let chová Lenka Farská papoušky. V posledních necelých dvou letech ji překvapily úhyny čtyř papoušků v plné kondici a rozkvětu sil.

„Každý byl jiného druhu, asi nejvzácnější byl papoušek královský. Peněžitou škodu odhaduji na osm tisíc,“ řekla Farská. Při posledním úhynu si vzpomněla, že před chvílí vypnula remosku s teflonovým povrchem. „Když je papoušek vystaven páře uvolňované z teflonu, hrozí mu uhynutí,“ uvedla Lea Wildnerová, veterinářka z Jablonce.

Problematika uvolňování teflonu a jeho zhoubný vliv na papoušky zajímá většinou jen chovatele. Až v poslední době se možným toxickým vlivem teflonu intenzivněji zabývá Státní zdravotní ústav na podnět Společnosti na ochranu spotřebitele. „Ptáci jsou na výpary této substance skutečně extrémně přecitlivělí,“ uvedl Miroslav Procházka, lékař a chovatel papoušků pro server iFauna. Podobně ztratil amazoňana modročelého.

„Vždy se ptám, zda nemocní či uhynulí ptáci nepobývali v kuchyni. I když většinou se nejedná přímo o otravy z teflonu, ptákům vadí mastné páry. Oškubávají si pak peří, mnohdy do krve,“ popsala Wildnerová. Podle jejích slov na papoušky číhají i jiná nebezpečí. Rádi ochutnávají jedovaté domácí rostliny. „Hrozí i otrava ze soli. Papouškovi chutná, ovšem s fatálními důsledky,“ dodala Wildnerová.

Výrobci zareagovali na zvýšený počet otrav ptactva varováním na obalech, které se ale ve většině případů objevilo teprve před pár lety. Například firma, jež vyrobila elektrickou pečící mísu, kterou si Lenka Farská zakoupila, varování zveřejnila až v roce 2005.

„Pro mne bylo zvláště úmrtí papouška královského bolestné, půl roku jsem se vzpamatovávala,“ dodala Farská, která v současné době chová další tři papoušky. Doufá, že ostatní chovatele varuje před hrozícím nebezpečím.