Gloster fancy     ED/1, (ED/1a)

Je nejmenší z chocholatých kanárů. Maximální délka se uvádí 11 cm. Řadí se mezi postavové kanáry.

1.     Je chován jako chocholatý (Gloster fancy corona)

2.     A jako hladkohlavý (Gloster fancy consort).

V praxi páříme navzájem jedince s chocholkou s jedincem bez chocholky. Chocholka se dědí dominantně, není vázána na pohlaví. V případě spáření dvou jedinců s chocholkou vzniká genotyp přinášející letální (smrtící) faktor. V chovu je nutná přísná selekce. Cílem je dosáhnout velikost předepsanou standardem, dokonale vyváženou postavu, hladké přilehlé opeření, krátké nohy. Chocholka má tvořit kruh sahající od zobáku přes oči na šíji. Je symetrická, dobře uzavřená. Postoj Glostra je polovzpřímený.

Chocholka – chocholka je pravidelného, nenarušeného kulatého tvaru, oko viditelné. Středový bod je co nejmenší uprostřed chocholky. U hladkého je hlava hladká, kulatá a široká, dobře zaoblená. 20 bodů

Postava – dobře zakulacená záda, křídla těsně přimknutá k tělu, krk neznatelný, zaplněný, prsa vyklenuté, zakulacené bez výčnělků. 20 bodů

Velikost – Maximálně 11,5 cm   20 bodů

Opeření – Uzavřené a pevné, dává jasný vzhled dobré kvality a přirozené zabarvení. 15 bod

Postoj – Polo vztyčený, svírající úhel 45o.       10 bodů

Ocas – Krátký, úzký, dobře držen.             5 bodů

Nohy – Středně dlouhé bez jakéhokoliv poškození.    5 bodů

Kondice – Dobrý zdravotní stav, temperamentní, čistý, povoleny všechny barvy kromě červené. 5 bodů